Razvoj Atlasa povratka

Projekt Atlas povratka sadržajno obuhvaća nekoliko cjelina i istraživanja iskustva povratka kod više skupina različitih profesija i interesa. 

Istraživačka faza projekta temelji se na razgovorima, audio intervjuima i upitnicima, sakupljanju materijala na osnovu kojih će se projekt dalje razvijati. Ideja je osvrnuti se na različite skupine povrataka (umjetnici, gastarbeiteri, znanstvenici, prognanici…). Što se događa kada individualno ili kolektivno iskustvo ‘povratka’ postaje građom za umjetnički proces eksperimentalnog reprezentacijskog karaktera koji se bazira na međusobnom dijalogu, ali i (samo)kontekstualizaciji, kroz suradnju sa stručnjacima iz polja sociologije, antropologije, psihologije, kulturologije, jedno je od pitanja koje otvara ovaj projekt. Cilj Atlasa povratka u istraživačkoj fazi je dokumentirati razne ‘uzorke’ subjektivnih priča o povratku, izvršiti analizu na osnovu koje će se kroz umjetnički proces povezivati individualne simptome procesa reintegracije u mreže i sustave koji označavaju kolektivna iskustva tog procesa, promišljati i testirati oblike vidljivosti problematika povratka u Hrvatskom kontekstu. Pridonijeti formiranju 'kolektivnog glasa' i otvorenog dijaloga za koji smatramo da nedostaje.